#ask

#footfile

#thebodyshop
Các bạn đã dùng 2 sản phẩm chà chân này của TBS cho mình xin review sp nào tẩy da chết chân tốt hơn ạ? Mình muốn tẩy sạch vùng da khô và chai ở gót chân í.
Thanks
😊


Nguyen Phuong Anh
nguyen.phuonganh.5648

Cảm ơn ad đã duyệt bài 😁

Nguyen Phuong Anh
nguyen.phuonganh.5648

Bạn nào dùng rồi cho mình review với 😀