#ask
#Vichy Minéral 89# Đã có chị em nào dùng sản phẩm của Vichy Minéral 89 này chưa ạ??cho mình xin review nhé