#Ask

#DHC

#Vienuonggiamcan
Mong là admin sẽ duyệt giúp ạ. Em cảm ơn
😊
Hôm nay lướt fb dạo, mình có thấy em giảm cân DHC của Nhật. Đọc bài viết về ẻm thì cũng thấy ok. Do mình muốn giảm cân từ 53=>48
😅
😅
😅
, không biết có khả quan ko nữa. AI đã từng sử dụng thì cho mình xin review của em này với.
À... loại này hình như mới, có thêm thành phần dầu dừa vs bạc hà ạn