#ask

#trangda

#body

#xinriview

E đag muốn tìm loại kem, dưỡng thể làm trắng da thấy bảo loại này dùg trắg ai dùg chưa ạ. Tiện mn chia sẻ loại nào trắng cho e với ạ
😭
😭
😭
😭