#ask

#help

#damong

#dado
Group mình có bạn nào chữa đỏ da ở đây rồi cho mình xin review với ạ. Thật sự nan giải và mệt mỏi, mình xài bao nhiêu thứ mà da vẫn không cải thiện, vẫn cứ đỏ hoài không hết được
😢
😢
😢
Mong ad duyệt bài giúp mình với ạ, mấy ngày trước m có đăng mà đợi mãi không được duyệt nên giờ mình đăng lại ạ
😭
😭
😭


Minh Yến
profile.php?id=100010098904909

Chưa ai điều trị ở đây hết ạ😢

Nguyen Thanh Nhan
nhankun.1990

Ý bạn da đỏ là lộ mao mạch hả b?