#ask_dưỡng_da_ch
o_da_dầu
Trc h mình k qtam đến chăm sóc da lém. Than gia mới bít mn chăm da dữ quá à. Trc h toàn vớ cài gì dùng cái đó. H nhơ mn tư vân giùm m, da mình là da hồn hợp thiện dầu, rửa măt xong vài tiếng là da lại đổ dầu. Da mình nhiều mụn đầu đen. H mình nên:
Dùng srm gì, tone gì, tẩy trang gì,kcn gì phù hợp vs da của mình.
Thanks mn nhìu nghen.


June Nguyen
profile.php?id=100014920303952

Mình cũng hh thiên dầu. Mình dùng srm laroche posay. Toner dickinson, tẩy tranh bioderma hồng, kcn kosé