#ask

#xịtthơmplayboy
Cả nhà có ai dùng xịt thơm playboy này chưa ạ, cho e xin review với
😂


Sư Tử Ăn Chay
thuhuong.nguyen287

Chưa nha e :)) e mua đi r rì viêu cho mn nạ

Vivian Burin
vivian.burin

Chai đầu tiên bên trái mùi thơm dai cưcj kì, t xài dầu thơm nha

Khánh Linh Bống
khanhlinhbong.hp

T có mấu lọ đầu tiên bên trái xách tay pass 130k bạn nào mua ib t nhé