#ask

#toner

#byphasse

Mọi người cho e hỏi chai này real hay fake. E mua về mà ngửi mùi hắc quá


Huyền Trang
tranghuyen1995

đừng bơ e :((((

Nguyễn Ly
Lilith.insane

có tem phụ tiếng Việt hàng nhập khẩu cty mà bạn ơi.