#toner
#clarin#beautyw
ater
Mình muốn mua toner làm sạch da. Mình đang phân vân giữa 2 em này.không biết có bạn nào dùng qua rồi cho mình xin tí rv. Da tớ da thường hơi dầu ^^


Thanh Hằng Thái
thanhhangueh

Màu xanh clarins b ui. Xài thích lắm nha.hơi xót vi chút thôi ah

Thu Thảo
keosua.kacao

Mk cũng thắc mắc như b và thêm loại thayer nữa