#Tritham

#skincare
Cho mình xin review về mấy sản phẩm trị thâm mụn nhé. Với nếu dùng cái serum trong ảnh thì nên dùng thêm sản phẩm gì để khóa ẩm vậy ạ?


Vũ Thảo Minh
thaominhxx

Dùng kem của hãng luôn nha bạn