#ask
#kem mat#review
Mình muốn hỏi các bạn đã ai dùng sản phẩm trị thâm mắt này chưa? Các bạn chỉ cho mình cách trị bớt đi thâm mắt với, tết đến nơi rồi
Cảm ơn add duyệt bài . Mình cần lắm vì mắt mình rất thâm.