#ask

#help

#guerlain
Em muốn tìm phấn guerlain bản limited này chị em biét ở đâu có sẵn không ạ :(( với cả bản này ai dùng rồi cho em xin review luoin nha


Thanh Thương
kenshop.pnh

Skm cosmetic nhe nang