#ask

#maskdatset

#dotoxchoda
Cho e hỏi ai dùng loại đất sét này chưa ạ ... bạn em dùng nó nói cũng Ok lắm ak.. em muốn tim loai dat sét vừa giá tiền a em con sinh viên