#ask

#help

#phanmat

#noidiatrung
Đã có chị nào dùng bản phấn mắt VVAKE nội địa trung chưaa ạ ? Chị nào dùng rồi cho em xin tí review với, em cám ơn trc nè


Anh Mai Bui
maianh.supernovar

E có màu 1 ạ cái này đánh tí là nó đậm lắm 😆

Xuân Kiều
profile.php?id=100011093625562

E thấy mấy c mua bảo thích lắm ý