#help

#ruamat
Cho em hỏi da nhờn , mụn có nên sử dụng nước ấm để rửa mặt k ạ và nó có gây to lcl khi rửa mỗi ngày k ạ?


Nguyễn Khánh Linh
nguyenkhanhlinhbb

Da nào cũng chỉ nên sử dụng nước mát để rửa mặt chị ạ. Thực tế thì nước ấm chỉ làm lỗ chân lông mềm ra và không ảnh hưởng quá nhiều tới kích cỡ của lcl

Itchima Xeyo
itchima.xeyo

nên sd nước lạnh b ơi. nước nóng dãn lcl làm lcl to oành ra lun y

Ngọc Ten
Tenken

Chấm xong bị block đó em ơi