#ask

#murad

#thank_admin
Sau một thời gian xài thập cẩm loại mỹ phẩm thì da mặt hôm nay thêm ít sẹo
😂
😂
😂
. Cả nhà ơi có dùng dòng của Murad chưa cho mình xin tý review với. Định ẳm trọn bộ mà sợ bị hố quá àh. Many thankss thanksss