Mọi người cho em hỏi có ai bán son dưỡng này ko ạ?
##naturerepublicb
yflowerjeju
##


Ly Dynamyte
LyDynamyte

Có nhiều ng ord đó bạn :3 sao topic này k thấy ai vậy ta :v

Thanh Trang
onlyme.withme

Mua ở BeBe Korea này bạn ơi. Mình toàn mua ở đây.

Đàm Hằngg
profile.php?id=100004480860548

mua son dưỡng gấc tặng gương xinh