#ASK

#review

#nuoctaytrang

#mask
Da e hiện tại CỰC KÌ nhạy cảm luôn ạ
M.n cho e hỏi có loại tẩy trang và mask nào hợp với da rất nhạy cảm như da e k ạ
😭
😭
😭


Nguyễn Xuân Sơn
profile.php?id=100008364944181

Tháng cô hồn nhổ lông chân m...a bắt đó 😂

Nguyen Tu Anh
tuanhng.99

Mask k có mô -)) làm lotion mà đắp

Hoàng Bích Phương
thuyhoang.tran.77

Tt bio hồng xem b

Tam Tran Ngoc
tam.tranngoc.560

m thử the same xem