#ask

#help

#toc

Các chị thông thái giúp em với ạ. Chẳng là tóc e vừa khô vừa xù, tóc mái không vô nết cứ hay bị chẻ ra và tóc rất dễ bết giống như nhiều ngày chưa gội đầu mặc dù cách đó mấy tiếng em mới gọi xong. Các chị tư vấn giúp em nên dùng cái gì cho tóc vào nếp với đỡ khô và bết ạ. Em cảm ơn


Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm NhưÝ
nhuy.8501

.

Phạm Nhung
famnhung

B đang dùng loại gì?