#biocharmacnecre
am
E vừa tìm mua loại differin gel này dọc viện da liễu mà k có nên ngta đưa cho e tuýp bio charm acne cream kia của thụy điển, có ai dùng rồi cho e xin rw với, đắt mà k biết có tác dụng không?
😭
😭
😭
thấy ngta kêu dùng tốt vs nhah seo mụn hơn differin


Hạnh Trang
galaxymilkk

Khô nhân mụn nhanh xẹp nhanh nhưng là thuốc ksinh nên hạn chế c ạ