#ask

#loreal

#truematch

#silkyfoundation
Mọi người đã ai dùng sản phẩm này chưa cho mình xin review với ạ.


Quỳnh Mai
cua.ding

Tớ dùng thấy thích lắm măc dù da tớ là da siêu dầu , che phủ tốt , tệp màu da , tớ dùng tone G1