#mediheal

#mask

#sale
Em thấy mediheal đang sale nè, nào giờ quê mùa quá, không biết mediheal có showroom ở SG @@.
Mà mọi người cho em hỏi sao cái bao bì HA của Maycreate hay Bingju nó na ná mediheal thế ạ.?


Nguyễn Thanh Trúc Thy
thy.nguyenthanhtruc

Em không biết hãng nào có trước nhưng thấy bên Trung giống là kiểu không muốn dùng 😂😂 dù gì ở bển cũng nổi tiếng vụ bắt chước

Hoàng Nam
hoangnamle.912

Mask trung bắt chước bao bì mediheal đấy

Khánh Linh
khanh.linh.1426876

Tàu khựa chuyên nhái mà b 😂

Mask Trung cũng có cái bao bì line friends ấy b ạ, nhái lại bao bì

Trần Tố Linh
trantolinh90

Cái mediheal này có phải chính hãng ko vậy mọi ng 😅

NhatHoang Tran
zhep.chauminhtruong

Ở hbt là chính hãng đó mng