Em được tư vấn là nên dùng biện pháp ipeel. Mọi người cho e hỏi ai đã dùng biện pháp này rồi chia sẻ cho e với ạ. Tình trạng mụn e đang bị như thế này ạ. Tiện thể cho e hỏi tẩy tranh, srm , toner nào tốt cho da dầu mụn ạ.

#ask

#help

#mụnẩn

#ipeel


Ha Mi Tran
mi.h.tran.9634

Da mặt e hiện giờ đây ạ