Các chị cho em hỏi chỗ make up nam chụp kỷ yếu với ạ
Em cảm ơn
#kyyeu

#nam

#makeup


Kim Jun
profile.php?id=100004628478097

Nam mà cũng cần make kỷ yếu hả c :))))

Quỳnh Hương Nguyễn
quynhhuong.nguyen.902

Nữ khéo tay chút vẫn làm đc cho nam, tốn tiền làm gì b ơi. Tút tát lại tóc, kẻ chân mày, tí kem nền với son dưỡng có màu là ngon ngay 🤣

Jei Trang
zozo.trang

Cần thì ib c

Minh Tâm Tịt
minhtamle0106

<3 💖 😺