#HNCG

#BANCOBIET

#Topicblocked
Dear BTAER, trên fanpapge lúc nào cũng có một topic để mở block cho các thành viên bị block, topic cũ đã mở hết và topic mới bắt đầu hoạt động từ 3/6/2018 đến khi có thông báo mới.
Join fanpage
https://
www.facebook.com
/BTARVN/
để có cập nhật về tình trạng group, thông tin give away, tài trợ....
>>>Hòm thư chính thức của group<<
Email: [email protected]
m

#BeproudBTARVN

#Dieuchi