#wednonquora
Video minh hoạt sự phát triển của một mạng lưới Blockchain, trong video là mạng lưới Cardano.
Chắc mọi người xem cũng không hiểu nhưng video này không cần người xem hiểu
:D
Nguồn:
https://
www.youtube.com/
watch?v=YtSfJqP0
4cQ


Phạm Hữu Trường
phamhuu.truong.7

gource =))

Duy Trieu
duytrieuftu

Cảm nhận blockchain cứ như một thứ gì đó từ tương lai gửi về cho chúng ta vậy :3

Diệp Phong
artissamaa

Ơ hay thế thì xem làm gì :v

Vũ Nguyễn
Devil.Amethyst

👀 nó biểu thị ledger duyệt giao dịch cho các block mà ban đầu có mỗi một đứa miner nó duyệt vậy giai đoạn đầu nó là scam à 😂. Phải có nhiều ledger duyệt một block chứ 😐. Nếu nó quy đổi từ cryptocurrencies khác thì ledger bên mảng bên kia nó duyệt giúp block 👀. Thôi chịu lát ngủ dậy đọc code 😂.