#ask

#shorthair
các chị recomment cho e các kiểu tóc ngắn với ạ. Tóc e ngắn qua cằm 1 tẹo thôi ạ
❤️
❤️
❤️