Đầu tiên, hãy cùng nghiên cứu bố cục của bức tranh, bởi vì có rất nhiều biểu tượng được đưa vào trong những cấu trúc của toà nhà nơi mọi người được tập trung lại. Bạn có thể thấy có hai bức tượng cổ điển rất lớn ở phần nền phía sau. Bức bên phải là nữ thần Hy Lạp Athena, thần bảo trợ của thành phố Athens, một vị thần gắn với trí tuệ và chiến lược chiến tranh.


Tiểu Giang Chí Đại
profile.php?id=100004413968747

Khiên có đầu Medusa 🙀🙀