#help

#trimun

#tritham
Mấy chị cho e lời khuyên với ạ. Hiện tại em cảm thấy da đg rất rất k ổn. E có đi nặn mụn 3l phi kim 2l nhưg mụn vẫn lên sẹo và thâm càng nhiều hơn. E chỉ đag dùng srm với kem azela. E thấy mấy cái mụt u u nó khô lại mà k thấy nhân trồi lên. E muốn thay đổi chu trình skincare thành
Srm catephil--->ton
er simple->serum carophy-->smoot
he
V có ổn k ạ


Phương Nuty
phuong.nuty

Mặt mình cũng y chang c