#ask

#help

#kemchongnangcho
danhaycam
E đang phân vân giữa 2 loại này kb dùng loại nào tốt hơn hiệu quả hơn ạ ? Da e da thường ý mà bôi kcn hay lên mụn lắm
😑


Ngân Kim Lê
nganb2uty

Mẹ mình dùng la roche kêu nặng mặt, bí da

Thư Tống
nguyenlillia

Dùng laroche đi

Hứa Thu Thảo
thu.thao.75

T dùg la roche r bị bí da lắm => đổ dầu. Vs kem dạg màu da dùg xog bị xuốg tông. Mặt vừa bóng vừa tối xầm xì. Bio thì t chưa dùg nhg t thấy dạg kcn vật ly t dùg avene thấy ok lắm

Phuongchi Le
phuongchi.le.9847

Dùng cái aven thấm nhanh vào da, cảm giác khô thoáng