#ask

#collagen

#platinum
có chị nào dùng collagen tươi planinum này chưa ạ? có em xin ít review ạ
😄
😄


Quyên Linh
profile.php?id=100009161722642

Em cũng đang dùng

Quyên Linh
profile.php?id=100009161722642

Đắt nhưng thích quá trời luôn

Quyên Linh
profile.php?id=100009161722642

Loại này ở vn ít người dùng lắm ạ