#SunOldQuora
Share vì bài hay và thơ cũng hay
Credited to:
Linh Ly
---


Hq Andy
hq.andy.1

Cho hỏi bạn Linh sao lâu rồi không thấy post thơ nữa :D

LiLy Ks
linh.khanhlk

Mình rút khỏi các group khá lâu rồi, hnay thấy vẫn có người nhớ mình tự dưng xúc động quá. Cảm ơn bạn nhiều nhé

Nhu Thuy Pham
lion.heart.2771998

Mình đang có cảm giác đó thì đọc được bài này 👏

Garden of words