#ask

#help

#tebaogoc

#beauavec
Cho e hỏi là dòng sp này có phải của nhật không ạ???? E nghe nhiều ng khen về em này lắm! Mà em hỏi b e bên nhật lại không biết về nó! Nên giờ e hoang mang qá! Mong mọi người cho e xin ít rv về nó với ạ!
Mong ad duyệt bài giúp e ạ! Thank ad ạ