#kcn

#danhaycam

#mụn
😭
😭
😭
😭
mong mỏi được mách nước 1 loại kcn nào dành cho da dầu, nhạy cảm, mụn. Mình quá khổ về vấn đề này. Da mình cực cực nhạy cảm Sài k hợp là nó dị ứng mà dị ứng thì vài tháng nó mới dịu xuống. Helpme
😭
Có ai dùng loại này chưa?


Kim Hồng
profile.php?id=100006630317925

Mk dùng loại này rồi. Chốnv nắng tốt cực cho mọi loại da luôn ý

Vy Vo
IvyTrucVo

Sunplay nắp xanh da trời