#Developing_and_
Maintaining_Hap
piness
,
#Happiness
,
#Writing
,
#Life_and_Living
Hỏi: Bạn có thể viết một điều sâu sắc khiến tôi vui không?
“Xinh quá.”
“Cậu ta thông minh thật.”
"Ước gì mình ăn mặc đẹp như cô ấy.”
“Mắt cô ấy đẹp quá.”
“Anh ta dễ thương ghê, mình chắc chắn sẽ ngủ với anh ta.”
"Xin đừng là hoa có chủ….”
“Mình ước một ngày nào đó mình cũng có thể là người tốt như cô ấy.”
Suốt cuộc đời bạn.
Hàng năm, hàng tuần, hàng tháng, có thể là hàng ngày:
Một người lạ, một người bạn, một người qua đường, đã nhìn bạn và nghĩ những điều tốt đẹp này.
Cứ mỗi một lời khen bạn nhận được, đã có rất nhiều lời khen khác không ai nói ra.
_______________
___________
Nguồn:
https://
www.quora.com/
Can-you-write-so
mething-so-deep
-that-it-would-
make-me-feel-ha
ppy/answer/
Sean-Kernan?ch=1
0&share=a5ddef3
c&srid=u4Dhc


Cá Con
tobienmatday

:D

Cá Con
tobienmatday

:D thi với chả thố

Lã Đức Quân
laducquan.2001

thi thử kiểu gì đây má ơi :)

June
giunkhoailang

:D lạy chúa cậu ơi ăn sáng đi :)

Giang Thị
Solo.desu

Mình gặp mỗi người đều luôn tìm ra một ưu điểm hay vẻ đẹp của họ, không có ai xấu cả, cuộc sống đủ áp lực rồi, tại sao ta k nói những lời hay ý đẹp với nhau?

Da Vinci
da.vinci.9041

khó hiểu quá đi mất ???