#ask

#srmmuji
Các nàng thông thái cho tớ hỏi xíu. Date của em srm này có phải ở trên đầu tuýp k ạ? 07/17 là ngày sx an? Em cảm ơn!


Mai Tuyết
profile.php?id=100008550073909

Hàng nhật nội địa k có date. Thường sp dùng thoải mái 36 tháng sau khi mở nắp. K ai dùng lau vậy. Nén họ k in hsd

Nhung Eva
profile.php?id=100003615933131

Họ k in date đâu b.

Đặng Kim Thư
kim.thu.3956

Cái srm tẩy trang này dùng đc k mn cho e xin review vs

Trần Ngọc Mai
profile.php?id=100012177159193

https://www.facebook.com/groups/362921813721281/permalink/1785231311490317/