#ask
#essence#missha
#3s+
Mong add duyệt bài
Mình mới dùng mặt nạ 3 miếng của missha 3S+, trong đó có gói essence và gói kem dưỡng ẩm mẫu nhỏ dùng chung với mặt nạ. Có bạn nào biết mẫu full size của essenxe và kem dưỡng ẩm không chỉ mình với.