#ask

#dalieu

#buihuythien

Chẳng là có chị gần nhà mách em qua đây chữa mụn c ấy cũng bị mụn khá nặng đi chữa tứ phương không ăn thua qua đây hợp thầy hợp thuốc lại khỏi nhưng e đang phân vân giữa da liễu trung ương ( lên tầng 9 khoa nghiên cứu và ứng dụng tế vào gốc ) ce nào đã từng trị mụn ở 2 nơi này thi cho em xin ít kinh nghiệm với ạ


Gần xã mình. M thấy chữa da liễu nổi tiếng đó. Nhà riêng nhưng đầy đủ máy móc chụp chiếu

My Hoang
profile.php?id=100011332346587

minh chua o day 4 nam roi, het mun day b a