#ask

#dexeryl
e đang định mua kem nẻ pháp này nhưng lên soppe thì thấy có 2 loại này là thế nào ạ :(((


Tâm
tit.tom.777

Maaa

Mai Quỳnh
mai.quynh.98

cái cuae ngta mác bên phải của hội kia la bên trái

Nguyễn Cúc
cuc.nguyen.1865

Lọ bên phải khi mở nắp chỉ dùng trong 1 tháng bạn ạ