#ask

#fake

#icesun

Có ai trong hội đang dùng kcn Ice Sun này không ạ giúp e check xem lọ này là auth hay fake với :(((
Em xem trên mạng thì thấy người ta nói nếu vòng tròn dưới đáy chai mà nhỏ và rõ nét như thế này thì là fake ạ :(( Phần in ở đáy vỏ bên ngoài cũng mờ nhoè nữa, khác hoàn toàn so với lọ cũ em đang dùng. Huhu cần lắm cao nhân chỉ giáo :(((


Nguyễn Hương Trà
nguyenhuongtra.yeb

Tải hiddentagcop về check b ơi