#ask

#srm

#za

#dakhô
Em srm này của ZA liệu da khô dùng có ổn ko vậy mọi người