mn cho mình hỏi đã ai thay da sinh học ở bệnh viện da liễu trung ương chưa? cho mình ít revew với

#thaydasinhhoc

#bvdltw


Nguyễn Nga
nguyenthiennga2797

.