#ask

#innisfree

#mask
Đã ai dùng mask này cho e xin ít review với ạ


胡千儿
mautim.camthao.7

Đắp xong da sạch, mát có sáng lên nhưng chỉ tức thời thôi

Vũ Bích Vân
vubichvan.63

Mình dùng được 3 tuần và không nhận thấy kết quả gì cả 😭😭😭