#ask
#iope#dermatrou
ble
Mọi người đã ai dùng bộ trị mụn của iope này chưa. Cho e xin ít review về e nó với ạ. Bộ của e gồm srm, toner, emulsion và cream ạ


Nguyễn Phương Liên
phuonglien.nguyen.10690

Mình dùng rồi nhé bạn

Thủy Tiên
thuy.cohi

Da bạn dùng k thuchs hop đâu. Chuyen qua mjnh dùng cho