#ask

#help

#mariobadescu
b nào dùng loại này chưa ạ? cho mình hỏi lúc nó hết lớp cồn trên. thì đổ cồn 70 độ vào được ko ạ? vì hết lớp cồn phần hồng bên dưới bị khô vào k dùng đc ạ
cảm ơn mng


Quỳnh Đinh
profile.php?id=100010328284277

Không e nhé 🤣

Vy Nguyen
catimmy.xu.5

Đc nha bạn ^^

Minh Trang
trang.truong.3705

Cho mình ké hỏi nó dùng để trị mụn ẩn hay bọc...mình có nốt mụn nhô lên sức nó vào thì đen thâm hết cả luôn mà k lên nổi nhân...buồn deso

Hoàng Hải
haileismyname

Không nha bạn