#ask

#kemnghệ

#beaumore

#trịthâm
Ai dùng em này để trị thâm chưa ạ cho em xin review đi ạ