#ask

#oxy10
Ai dùng r cho em xin rv với ạ.


Nguyễn Kiều Linh
profile.php?id=100009143420010

qt

Thanh Thúy
profile.php?id=100012815526909

quan tâm.

Nguyễn Hồng
xanh.l.ma

Cũng giúp khô đầu mụn nhưng gây thâm da ghê lắm bạn.

Thanh Thuý
galaxy.vn01

Chấm mụn hở , dùng cái này nè ku , 2vc t phải dùng hơn 10 tuýp r

X10 hoi xưa mình sài thấy lúc đầu hết. Sau này dạng như lờn thuoc :))) voi nó nhờn nhờn bóng dau như vaseline v

Mai Hồng Nhung
hongmai.nhung200

Em dùng bị dị ứng