#ask
#lamtocdep#hano
i#help
Mọi ng cho e xin địa chỉ làm tóc ở hà nội ạ. Tóc e k xơ lắm n hơi khô và yếu. E thấy nhiều hiệu tóc (louis,eva, bắc trần tiến..........)
mà k piy hiệu nào làm ổn mà giá cả ổn ạ.....
Mọi ng cho e xin ít kinh nghiệm vs ạ