#help

#hadacrie
Cả nhà ơi giúp tớ với. Tớ có 1 em hada n3000, hnay lôi ra dùng lần đầu thì bật nguồn không lên. Tớ thấy củ sạc ghi điện từ 100 - 240v nên cắm vào ổ điện bình thường. Cả nhà ai có kinh nghiệm giúp tớ vụ này với chứ tí tởn tưởng tối nay được em nó chăm sóc da ai dè... huhu
😭
😭
😭
😭
Hay có bạn nào dùng dòng n2000 hoặc n3000 ở khu ngã tư sở ko cho tớ mang máy đến cắm nhờ cục nguồn xem hỏng sạc hay hỏng máy mà nó ko lên. Huhu


Duyên Míp
duyen.mip

Nguồn điện 220Dc mà