#ask

#review

#serum

#lips
Đã ai thử serum này chưa ạ? Thấy công dụng bảo làm đầy môi trong 24h cho những người môi mỏng không muốn tiêm filter và cả làm hồng môi nữa
:v
ai đã sử dụng rồi cho mình xin review với.Loren Gray
hngoc.5ting

Có ai xài qua cái này chưa cho mình xin rv ké với

Trần Quang Vinh
quangvinh.vl

Ê mấy cái môi mà dày lên rồi mới bằng được cái mỏ tao :))